Собаки та коти вимагають смакотиСобаки та коти вимагають смакоти  

Правила участі у рекламній акції під умовною назвою «Собаки та коти вимагають смакоти».

1.  Загальні положення

1.1. Ці правила участі у рекламній акції (надалі – «Правила») під умовною назвою «Собаки та коти вимагають смакоти» (надалі – «Акція») регулюють порядок і умови проведення Акції.

1.2. Акція є стимулюючою акцією, спрямованою на підтримку інтересу і споживчого попиту на продукцію для домашніх тварин «Pedigree», «Pedigree Denta Stix», «Whiskas» та «Dreamies» (далі – «Продукція»), підтримку обізнаності споживачів про Продукцію, збільшення об'ємів продажів Продукції.

1.3. Організатором та Замовником Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРС УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 127, ідентифікаційний код юридичної особи: 21638055 (надалі – «Організатор Акції»).

1.4. Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ-ГТВ», що знаходиться за адресою: 01103 м. Київ, Євгена Коновальця, буд. 26 літера А, оф.8, адреса для листування: 02094,  м. Київ, вул. Попудренка, 52 оф.312, ідентифікаційний код юридичної особи: 40059484 (надалі – «Виконавець»). Виконавець має право, за погодженням із Організатором Акції, залучати до проведення Акції третіх осіб.

1.5. Виконавець забезпечує комунікацію із Учасниками, вручення Подарунків, ведення та модерацію Сайту Акції (як терміни «Учасник», «Подарунок», «Сайт Акції» визначено нижче), інші поточні питання проведення Акції.

1.6. Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій (надалі – «Територія проведення Акції»).

1.7. Акція не є лотереєю та азартною грою. Акція є маркетинговим заходом, що проводиться на безоплатних засадах для Учасників Акції (як цей термін визначено нижче), з метою рекламування продукції Організатора Акції.

1.8. Загальний період (строк) проведення Акції триває з 16 березня 2020 року до 21 червня 2020 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»), або до того моменту поки Подарунки (як цей термін визначено нижче) є в наявності Виконавця або Організатора Акції.

1.9. Акція передбачає видачу деяким її Учасникам подарунків та призів, визначених цими Правилами. Переможці Акції визначаються відповідно до цих Правил.

1.10. Акція проводиться у 2 (два) етапи:

1.10.1.  Перший етап проведення Акції триває з 16 березня 2020 року до 21 червня 2020 року включно, або до того моменту, поки подарунки є в наявності.

1.10.2.  Другий етап проведення Акції триває з 16 березня 2020 року до 21 червня 2020 року включно, або до того моменту, поки подарунки є в наявності.

1.11. Кожна особа, що має право брати участь в Акцій, на свій власний розсуд приймає рішення щодо участі в Акції в цілому, такі щодо участі у Першому та (або) Другому етапі проведення Акції.

 

2. Учасники Акції

2.1.  Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути повнолітні, дієздатні фізичні особи, які проживають на території проведення Акції, зареєструвались для участі в Акції відповідно до цих Правил на сайті Акції: www.promo.pedigree.whiskas.ua (надалі – «Сайт Акції»), а також надали свою Згоду на обробку персональних даних Виконавцем та (або) Організатором Акції, погодились на можливість публікації свого прізвища, імені, по батькові, адреси проживання у разі виграшу Подарунків (як цей термін визначено нижче) на Сайті Акції.

2.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ній участь:

2.2.1. власники, працівники Організатора та Виконавця, члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки);

2.2.2. власники та працівники рекламних агентств та партнерів Організатора Акції і Виконавця, які причетні (залучені) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки);

2.2.3. малолітні, неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.2.4. особи, які протягом строку проведення Акції не зареєструвалися для участі в Акції відповідно до цих Правил;

2.2.5. особи, до яких застосовано санкції відповідно до законодавства про санкції України, Європейського Союзу, США та (або) Канади.

2.3.    У разі виявлення факту участі в Акції фізичної особи, яка підпадає під будь-який критерій, передбачений вище в цьому пункті Правил, реєстрація в Акції такої особи скасовується Виконавцем, така особа не визнається Учасником і втрачає своє право на отримання подарунку або призу.

2.4.    Статус учасника Акції набуває фізична особа, яка відповідає визначеним цими Правилами вимогам, з моменту її реєстрації як учасника Акції.

 

3. Порядок реєстрації участі в Акції

3.1. Зареєструватися в Акції можуть фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим розділом 2 цих Правил.

3.2. Особі, яка бажає стати учасником Акції та отримати гарантований подарунок необхідно зареєструватися на Сайті Акції, правильно, точно і достовірно вказати відомості, розміщені в анкеті учасника Акції на Сайті Акції, погодитись із цими Правилами в період з 16 березня 2020 року по 21 червня 2020 року (включно).

3.3. Особа набуває статусу Учасника Акції з моменту дотримання всіх формальностей, передбачених п. 2.1. цих Правил.

3.4. Виконавець та (або) Організатор Акції має право скасувати реєстрацію Учасника Акції або відмовити у здійсненні реєстрації, у випадку образ, приниження інших Учасників, Організатора Акції, Виконавця, грубого порушення інших моральних норм, порушення цих Правил та (або) чинного законодавства України.

3.5. Організатор Акції та (або) Виконавець залишають за собою право скасовувати реєстрацію раніше зареєстрованих Учасників у випадку, якщо Організатором та (або) Виконавцем було виявлено, що учасник (-и) зареєструвався (-лись) шляхом вчинення шахрайських дій, надав (-ли) некоректні персональні данні  (у тому числі неправомірного використання своїх повноважень тощо).

 

4. Призовий фонд Акції

4.1. Під час проведення Акції, у порядку і на умовах, визначених цими Правилами, Учасники мають можливість отримати наступні призи та (або) подарунки (надалі разом при спільному згадуванні – «Подарунки»):

4.1.1. Гарантовані подарунки, які надаються Учасникам, що відповідають вимогам, встановленим цими Правилами для отримання таких гарантованих подарунків (надалі – «Гарантовані подарунки»);

4.1.2. Щотижневі призи, які надаються Учасникам за результатами розіграшу, що проводиться кожного тижня в порядку, і на умовах, передбачених цими Правилами (надалі – «Щотижневі призи»);

4.1.3. Головні призи, які надаються Учасникам у порядку і на умовах, передбачених цими Правилами (надалі – «Головні призи»)

4.2. Під час проведення Першого етапу проведення Акції розігруються такі Подарунки:

Подарунки

Загальна кількість подарунків, од.

Гарантований подарунок для Учасників Акції – власників собак – подарунковий набір, що складається з наступних складових:

-          Листівка інформаційна

-          Вологий раціон Pedigree, 100г

-          Ласощі Pedigree Denta Stix, 45г

46 440

Гарантований подарунок для Учасників Акції – власників котів - подарунковий набір, що складається з наступних складових:

-          Листівка інформаційна

-          Вологий раціон Whiskas, 85г або 100г

-          Ласощі для котів Dreamies з куркою, 15г

46 504

 

4.3. Під час проведення Другого етапу Акції розігруються такі Подарунки:

Подарунки

Загальна кількість Подарунків, од.

Щотижневий приз для Учасників Акції – власників собак - подарунковий набір, що складається з наступних складових:

-          набір із 18 (вісімнадцяти) одиниць Ласощів Pedigree Denta Stix, 45г

-          набір із 24 (двадцяти чотирьох) одиниць Вологого раціону Pedigree, 100г

-          рюкзак для покупок

140

Щотижневий приз для Учасників Акції – власників котів - подарунковий набір, що складається з наступних складових:

-          набір із 6 (шести) одиниць Ласощів для котів Dreamies, 60г

-          набір із 24 (двадцяти чотирьох) одиниць Вологого раціону Whiskas, 85г

-          рюкзак для покупок

140

Головний приз для Учасників Акції – власників собак - подарунковий набір, що складається з наступних складових:

-          набір із 54 (п’ятдесяти чотирьох) одиниць ласощів Pedigree Denta Stix, 45г

-          набір із 72 (сімдесяти двох) одиниць Вологого раціону Pedigree, 100г

-          лежак для песика

-          фітнес-трекер (Xiaomi Mi Smart Band 4)

10

Головний приз для Учасників Акції – власників котів - подарунковий набір, що складається з наступних складових:

-          набір із 72 (сімдесяти двох) одиниць Вологого раціону Whiskas, 100г

-          набір із 18 (вісімнадцяти) одиниць Ласощів для котів Dreamies , 60г

-          рюкзак-переноска для кота

-          фітнес-трекер (Xiaomi Mi Smart Band 4)

10

4.4.    Оподаткування Подарунків здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.5.     Заміна Подарунків на грошовий еквівалент чи інше благо не допускається.

4.6.    Кількість Подарунків, які розігруються в Акції, є обмеженою. Організатор Акції має право за власним бажанням змінити кількість, склад, умови видачі Подарунків шляхом внесення змін до цих правил.

 

5. Право на отримання Подарунків.

5.1. Право на отримання Гарантованих Подарунків під час Першого етапу Акції набувають:

5.1.1. Перші 46 440 (сорок шість тисяч чотириста сорок) Учасників, які є власниками собак, які належним чином зареєструвались для участі в Акції.

5.1.2. Перші 46 504 (сорок шість тисяч п’ятсот чотири) Учасників, які є власниками котів, які належним чином зареєструвались для участі в Акції.

5.2. Право на отримання Щотижневих призів під час Другого етапу Акції набувають:

5.2.1. Учасники, що здійснили покупку на 50 (п’ятдесят) гривень (в т.ч. ПДВ) і більше будь-яких одиниць із асортименту продукції «Pedigree», зареєстрували фото фіскального чека на Сайті Акції.

5.2.2. Учасники, що здійснили покупку на 50 (п’ятдесят) гривень (в т.ч. ПДВ) і більше будь-яких одиниць із асортименту продукції «Whiskas» або «Dreamies», зареєстрували фото фіскального чека на Сайті Акції.

5.3.    Право на отримання Головних подарунків під час Другого етапу Акції набувають:

5.3.1. Учасники – власники собак, які згідно з даними Правилами стали переможцями розіграшу Акції Головних подарунків.

5.3.2. Учасники – власники котів, які згідно з даними Правилами стали переможцями розіграшу Акції Головних подарунків.

 

6. Порядок визначення переможців та отримання Подарунків.

6.1. Порядок отримання Гарантованих подарунків Першого етапу Акції.

6.1.1. Право на отримання Гарантованих подарунків мають перші 92 944 (дев’яносто дві тисячі дев’ятсот сорок чотири) Учасників, що відповідають вимогам п. 5.1. цих Правил.

6.1.2. Відправка Гарантованих подарунків здійснюється Виконавцем на поштову адресу Учасника, вказану під час реєстрації на Сайті Акції.

6.1.3. Відправка Гарантованих подарунків здійснюється шляхом відправки конвертів або посилок національним оператором поштового зв’язку України - АТ «Укрпошта». Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за подарунок після його передачі перевізнику.

6.1.4. Учасник, що отримав Гарантований подарунок, може продовжувати брати участь у розіграші інших Подарунків.

6.2. Порядок отримання Щотижневих призів Другого етапу Акції.

6.2.1. Розіграш подарунків відбувається щопонеділка, починаючи з 23 березня 2020 року до 16:00.

6.2.2. Для розіграшу щотижневих подарунків Другого етапу Акції формується дві база з Учасників Акції, що виконали умови п. 5.2.1 або 5.2.2 цих Правил.

6.2.3. Розіграш відбувається серед баз Учасників, вказаних в п. 6.2.2 шляхом випадкової вибірки за допомогою ресурсу random.org.

6.2.4. Після проведення розіграшу Виконавець зобов’язується опублікувати списки переможців Щотижневих призів Другого етапу Акції на Сайті Акції.

6.2.5. Після публікації результатів представник Виконавця протягом 48 годин в телефонному режимі контактує з Переможцем для уточнення поштових даних для відправки Щотижневого подарунку. У випадку, якщо протягом 48 годин з моменту розіграшу, переможець не відповів, право на отримання Подарунку переходить наступному учаснику зі списку.

6.2.6. Вручення Щотижневих призів відбувається протягом 7 (семи) робочих днів, з моменту публікації результатів розіграшу на сайті. 

6.3. Порядок отримання Головних призів Другого етапу Акції.

6.3.1. Розіграш Головних призів відбувається 23 червня 2020 року до 16:00.

6.3.2. Для розіграшу Головних призів Виконавець формує дві бази учасників серед усіх учасників Другого етапу Акції, що виконали умови п. 5.2.1 або 5.2.2 цих Правил в період з 16 березня 2020 року по 21 червня 2020 року включно.

6.3.3. Розіграш серед баз Учасників, вказаній в п. 6.3.2 цих Правил відбувається шляхом випадкової вибірки за допомогою ресурсу random.org.

6.3.4. Після проведення розіграшу Виконавець зобов’язується опублікувати списки переможців Головних призів на Сайті Акції протягом 48 годин.

6.3.5. Після публікації результатів представник Виконавця протягом 48 годин в телефонному режимі контактує з особою, що виграла Головний приз для уточнення часу та місця вручення Головного призу. У випадку, якщо протягом 72 годин з моменту розіграшу, переможець не відповів, право на отримання подарунку переходить наступному учаснику зі списку.

6.3.6. Вручення Головних призів відбувається протягом 10 (десяти) робочих днів, з моменту публікації результатів розіграшу на сайті.

6.4. У разі відмови Переможця від отримання Подарунку, право на отримання Подарунку переходить наступному учаснику зі списку.

6.5. Витрати на доставку Подарунків оплачує Виконавець.

 

7. Інші умови.

7.1. Організатор Акції та (або) Виконавець залишає за собою право використовувати персональні дані (ПІБ, поштова адреса, номер мобільного телефону) Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції, виключно в цілях комунікації з учасниками з ціллю контролю якості проведення Акції та отримання учасниками подарунків.

7.2. Строк зберігання Виконавцем зібраних за час проведення Акції персональних даних по закінченню Акції складає 3 місяці.

7.3. Дані Правила Акції розміщуються на Сайті Акції.

7.4. Організатор Акції залишає за собою право вносити зміни в дані Правила з обов’язковим їхнім розміщенням на Сайті Акції.

7.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

7.6. Організатор Акції та (або) Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.7. Організатор Акції та (або) Виконавець не вступає у суперечки між учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права на отримання Подарунків.

7.8. Організатор Акції залишає за собою право змінити строк проведення Акції, про що повідомляє на Сайт Акції.

7.9. Учасники Акції можуть отримувати та надавати додаткову інформацію щодо Правил проведення Акції шляхом написання листів на e-mail Виконавця: wp@2seeenergy.com.

7.10. Організатор Акції та Виконавець не несуть відповідальності за:

7.10.1. не ознайомлення Учасника Акції з даними Правилами;

7.10.2.  неотримання/несвоєчасну доставку Подарунку з вини організацій зв'язку, в тому числі кур’єра, Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора Акції причин;

7.10.3. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

7.10.4. неотримання відповідного Подарунку, що сталося не з вини Організатора Акції та (або) Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

7.10.5. Якість надаваних перевізником та (або) кур’єрською службою своїх послуг;

7.10.6. Використання Подарунків після їх одержання Учасниками.

7.10.7. Достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.11. Беручи участь в Акції, Учасники зокрема, підтверджують:

7.11.1. Свою згоду на обробку, зберігання, передачу а також використання у інший спосіб Організатором Акції та (або) Виконавцем персональних даних Учасника Акції (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу, телефон, e-mail тощо), (надалі – «Персональні дані») відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VІ (зі змінами та доповненнями), на включення Персональних даних до баз персональних даних, володільцем якої є Організатор Акції та (або) Виконавець включаючи та не обмежуючись, дає свою безумовну згоду на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (крім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, а також  згоду на обробку Персональних даних у будь-який інший спосіб на розсуд Організатора Акції для цілей інформування Учасника про товари, акції, вивчення ринку, споживчого попиту, збору та обробки статистичної інформації та проведення маркетингових, соціологічних та інших досліджень, залучення уваги споживачів до Продукції тощо. Таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та (або) Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.11.2. Що вони ознайомились і погоджуються дотримуватись даних Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором Акції, Виконавцем згідно з даними Правилами. представнику Організатора Акції, який повинен засвідчити отримання повідомлення своїм підписом.

7.12. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником і оплачується ним самостійно за власний рахунок. Всі Учасники самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

7.13. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

7.14. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.15. Організатор Акції не несе відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з роботою Сайту Акції.

7.16. У разі невизначеності, нечіткості окремих положень цих Правил, або суперечності між окремими положеннями цих Правил, ці Правила тлумачяться на користь Організатора Акції.

Налаштування cookie